ข่าวสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
 2401

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2564

โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010