ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-75 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 10:09 น.
 1280
UploadImageUploadImageUploadImage

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สส.สท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
โทร. 0 5200 1476, 09 3304 0076