ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 08:35 น.
 3084

               ขอความร่วมมือสมาชิกหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 และขอความกรุณาฝากเงินหรือชำระหนี้ผ่านช่องทางธุรกรรมออนไลน์
               หากมีเหตุจำเป็นมาใช้บริการสหกรณ์ฯ รบกวนสมาชิกสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” ก่อนใช้บริการ

UploadImageUploadImage


ช่องทางการติดต่อ
UploadImage

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ และขั้นตอนการส่งหลักฐาน

UploadImage